บริษัท เซ็นทรัล พรีซีชั่น พาร์ท จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท เซ็นทรัล พรีซีชั่น พาร์ท จำกัด อ.ศรีราชา ชลบุรี ติดฟิล์ม Hi-Kool R-90 ดำ 80%