บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด


ภาพจากงานติดฟิล์มบริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 ชลบุรี ติดฟิล์ม Safety 2 Mil ที่ห้อง Cooker EOC และ Processing EOC และฟิล์ม Hi-Kool Black Carbon BC-15 ที่ห้อง Packing EOC