อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เทศบาลตำบลหนองตำลึง ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เทศบาลตำบลหนองตำลึง อ.พานทอง ชลบุรี ติดฟิล์ม VT-Cool รุ่น VT GREY 05 ทั้งอาคาร