ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. ศิริ อินเตอร์ คลีน ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. ศิริ อินเตอร์ คลีน ชลบุรี ติดฟิล์ม Hi-Kool R-60 บริเวณ Skylight