อาคารชลประทีป ชลบุรี


อาคารชลประทีป ชลบุรี ติดฟิล์ม VT-Cool VT CF 05 ฟิล์มกึ่งเซฟตี้ หนา 2.2 mil บริเวณแผนก HR ชั้น 3