สำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง ชลบุรี


ภาพจากงานติดฟิล์มที่อาคารสำนักงานส่วนตรวจสอบ สำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน จ.ชลบุรี ใช้ฟิล์ม 3M BC-10