โรงพยาบาลมะเร็ง ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย 10 ชั้น โรงพยาบาลมะเร็ง ชลบุรี ติดฟิล์ม Hi-Kool R-75 HC และสติ๊กเกอร์ฝ้า 005B ตัดลายเส้น ที่ชั้น 1, 7, 8 และ 9