บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1, อ.ศรีราชา ชลบุรี ติดฟิล์ม VT-COOL รุ่น VT CF 15, VT CF 30 และสติ๊กเกอร์ฝ้า TA-611 ตัดลายเส้น และทำโลโก้บริษัท ที่หน้าออฟฟิศ

ภาพชุดนี้มาจากงานที่เสร็จ ก่อนภาวะโควิด-19 นะครับ