สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี (งานที่ 2)


ภาพงานติดฟิล์มที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี ติดฟิล์ม SmartTec SM-P 05 BK บริเวณห้องประชุม งานนี้เป็นงานที่ 2 ที่สำนักงานนี้