สำนักงานการไฟฟ้าแห่งหนึ่งในชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่ สำนักงานการไฟฟ้าแห่งหนึ่งในชลบุรี ติดฟิล์ม Hi-Kool Ceramic Black CM 05