สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่ อาคารศูนย์วิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี (วิทยาลัยพลศึกษา ชลบุรี)