สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่ สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ติดฟิล์ม SmartTec SM-P 10 สีเทา บริเวณชั้น2, ชั้น 3 และ ชั้น 4