ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 ชลบุรี (งานที่ 2)


ภาพงานติดฟิล์มที่ ตึกอำนวยการใหม่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 ชลบุรี (งานติดฟิล์มครั้งที่ 2 ที่ศูนย์ฯ นี้)