บริษัท โครมาล็อกซ์ (เอเชีย แปซิฟิค) จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท โครมาล็อกซ์ (เอเชีย แปซิฟิค) จำกัด อ.ศรีราชา ชลบุรี ติดฟิล์ม Master MT-90 สีดำ