โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่อาคารใหม่ของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช จ.ชลบุรี ติดฟิล์ม Hi-Kool R-80 ปรอทนอกในดำ