บริษัท ซี ไอ ที ซี เอ็นเตอร์ไพร้ซ์ (ไทย) จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท ซี ไอ ที ซี เอ็นเตอร์ไพร้ซ์ (ไทย) จำกัด อ.บ้านบึง ชลบุรี ติดฟิล์ม Master Ceramic 15 บริเวณโรงงาน

ภาพชุดนี้มาจากงานที่เสร็จ ก่อนภาวะโควิด-19 นะครับ