บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ติดฟิล์ม Hi-Kool UV Care UV05A 80%