บริษัทในนิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัทในนิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรี งานนี้เป็นงานที่ 3 ของเราที่บริษัทนี้ ลอกฟิล์มเก่า และ ติดฟิล์ม Hi-Kool R-60 HC ในส่วนอาคารออฟฟิศทั้งหมด ใช้ฟิล์มทั้งหมดประมาณ 8 ม้วน