บริษัท ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์


ภาพงานติดฟิล์มที่บริษัทแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา ติดฟิล์ม VT-Cool SC 300 BLK 10 (Xenium 310) ใช้ฟิล์มประมาณ 5 ม้วน