หมู่บ้านคันทรีโฮม 2 ศรีราชา ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่ หมู่บ้านคันทรีโฮม 2 อ.ศรีราชา ชลบุรี ติดฟิล์ม SmartTec SM-P 10 Grey บริเวณชั้น 2