บริษัท เครซี่ แฟ็คทอรี่ เทร็ดดิ้ง จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่บริษัท เครซี่ แฟ็คทอรี่ เทร็ดดิ้ง จำกัด บางเสร่ ชลบุรี ติดฟิล์มต่อไปนี้

  1. Hi-Kool R-60 HC รอบโรงงานและออฟฟิศ ทั้งหมดประมาณ 25 ม้วน
  2. ฟิล์มสติ๊กเกอร์ฝ้า 005B 2 ม้วน
  3. ฟิล์ม Black out ดำสนิท 100% มองเข้าออกไม่เห็น