บริษัท ควิซีน โซลูชั่น เอเซีย จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่บริษัท ควิซีน โซลูชั่น เอเซีย จำกัด อ.บ้านบึง ชลบุรี ติดฟิล์ม Hi-Kool R-60 สีชาปรอทกลาง