บริษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จํากัด


ภาพจากงานติดฟิล์มที่บริษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ติดฟิล์ม Hi-Kool R-75 สีเขียวมะกอก ทั้งโรงงาน