บ้านเดี่ยว ต.บ้านสวน ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มบ้านเดี่ยว บริเวณ ต.บ้านสวน อ.เมือง ชลบุรี ติดฟิล์ม VT-Cool VT CF 05