ดีญ่าวิลเลจ บ้านสวน ซอย 9 ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่หมู่บ้านดีญ่าวิลเลจ บ้านสวน ซอย 9 ชลบุรี ติดฟิล์ม Hi-Kool Ceramic Black CM 05 บริเวณชั้น 2