บริษัท ด๊อกเตอร์ โบลโมลดิ้ง จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท ด๊อกเตอร์ โบลโมลดิ้ง จำกัด ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง ระยอง ติดฟิล์ม VT-Cool รุ่น VT SBK 03 ปรอทนอกในดำ

ภาพชุดนี้มาจากงานที่เสร็จ ก่อนภาวะโควิด-19 นะครับ