คลินิกทันตกรรม ดอนหัวฬ่อ ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่ คลินิกทันตกรรมแห่งหนึ่ง ที่ ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง ชลบุรี ติดฟิล์ม VT-Cool SF-70 ฟ้าใส, VT-Cool VT IR 0399 Nano Ceramic ดำ 80%, VT-Cool CGIR 35 Nano Cermic ดำ 40% และติดสติ๊กเกอร์ 3M 50-120 ดำด้าน