คอนโด ดุสิต แกรนด์ ปาร์ค พัทยา ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่ คอนโด ดุสิต แกรนด์ ปาร์ค พัทยา ชลบุรี ติดฟิล์ม VT-Cool CF 05 Nano Ceramic หนา 2.2 mil