บริษัท ที่นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัทแห่งหนึ่ง ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ปลวกแดง ระยอง ติดฟิล์ม SunGard Optivision 05 (OS-05) สีปรอทนอก ทั้งโรงงาน ใช้ฟิล์มประมาณ 4 ม้วน และติดสติ๊กเกอร์ฝ้า 005B บริเวณห้องน้ำ