อีสเทิร์น ทาวเวอร์ คอนโดมิเนี่ยม


ภาพงานติดฟิล์มที่ อีสเทิร์น ทาวเวอร์ คอนโดมิเนี่ยม อ.ศรีราชา ชลบุรี ติดฟิล์ม Hi-Kool R-60 HC สีชาปรอทกลาง