บริษัท เอคโค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท เอคโค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา ติดฟิล์ม Hi-Kool R-60 สีชาปรอทกลาง