บริษัท เอฟเทค ประเทศไทย จำกัด


ภาพจากงานติดฟิล์มที่ บริษัท เอฟเทค ประเทศไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ติดฟิล์ม Hi-Kool R-60 บริเวณออฟฟิศและห้องประชุม และ Hi-Kool R-80 ที่ออฟฟิศตู้คอนเทนเนอร์