บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด ติดฟิล์มรถดับเพลิง ที่หน้างาน Lucky Warehouse ติดฟิล์ม VT BLK 35 (40%) ทั้งคัน