บริษัท เอสซีลอร์ ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จำกัด


บริษัท เอสซีลอร์ ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อ.พานทอง ชลบุรี ติดฟิล์ม 3M FXR-20 (BC-20) บริเวณโรงอาหารใหม่ทั้งหมด