บริษัท เอคเซลเลนท์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท เอคเซลเลนท์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด อ.บ้านบึง ชลบุรี ติดฟิล์มกระจกด้านล่างทั้งหมด ใช้ฟิล์ม Hi-Kool Ceramic Black CM 05 ที่ด้านข้าง และฟิล์ม Hi-Kool R-10 HC ที่ด้านหน้า