บ. เอ๊กเซตี้ (ประเทศไทย) จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่บริษัท เอ๊กเซตี้ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี ติดฟิล์ม Safety 2 Mil