บริษัท เอ็กซ์ทรา อิเล็คทรอนิคส์ จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่บริษัท เอ็กซ์ทรา อิเล็คทรอนิคส์ จำกัด ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ติดฟิล์มกรองแสง Master MK-30 สีนิวทรัล และฟิล์มฝ้า 005 B ตัดลายเส้น