บริษัท ฟาสท์ ออโต้ ไดร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด


ภาพจากงานติดฟิล์มที่ บ. ฟาสท์ ออโต้ ไดร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อ. ปลวกแดง ระยอง ใช้ฟิล์ม Hi-Kool R-80