คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา


ภาพงานติดฟิล์มที่ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ชลบุรี ติดฟิล์ม Hi-Kool Ceramic Black CM 05 ประมาณ 1 ม้วน และติดสติ๊กเกอร์ฝ้า TA-611 พร้อมตัดเส้น ประมาณ 1 ม้วน