บริษัท เอฟเอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท เอฟเอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อ. ปลวกแดง ระยอง ติดฟิล์มสติ๊กเกอร์ฝ้า 005 B พร้อมตัดเส้น และ ฟิล์ม Hi-Kool R-80