ฟู้ดแลนด์ ในห้างเทอร์มินอล 21 พัทยา


ภาพงานติดฟิล์มที่ ฟู้ดแลนด์ ในห้างสรรพสินค้า เทอร์มินอล 21 พัทยา ติดฟิล์ม Hi-Kool Black Carbon BC-25