สำนักงานศุกากรประจำเขตปลอดอากร เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี


ภาพงานติดฟิล์มที่สำนักงานศุกากรประจำเขตปลอดอากร เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ระยอง ติดฟิล์มกรองแสง Master MT-50