บริษัท ฟูจิซา (ประเทศไทย) จำกัด


ภาพจากงานติดฟิล์มที่ บริษัท ฟูจิซา (ประเทศไทย) จำกัด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง ชลบุรี ติดฟิล์ม Hi-Kool R-65 สีชา