บริษัท เจมินี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด


ภาพจากงานติดฟิล์มที่ บริษัท เจมินี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครเฟส 8 ชลบุรี ติดฟิล์ม MASTER MT-85 สีปรอทนอกในดำ