บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด – งานที่ 2


บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี งานนี้เป็นงานที่ 2 ของเราที่นี่ ติดฟิล์ม Hi-Kool R-80 HC บริเวณห้องรับสมัครงานและห้องประชุม