บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด – งานที่ 3


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด อ.หนองใหญ่ ชลบุรี งานนี้เป็นงานที่ 3 ของเราที่นี่ ติดฟิล์ม Hi-Kool R-80 บริเวณลอบบี้และห้องชั่งไก่เป็น