บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด อ.หนองใหญ่ ชลบุรี ติดฟิล์ม Hi-Kool R-80 HC สีปรอทนอกเข้ม