ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบ่อวิน ชลบุรี


ภาพงานติดฟิล์มที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบ่อวิน ชลบุรี ติดฟิล์มกรองแสงทั้งตึกดังนี้

  • บริเวณทางเข้า: SmatTec SM-C 6095TC Nano Tech ฟิล์มใสกันความร้อนได้ดี
  • บริเวณชั้น 1 ด้านข้าง: ฟิล์ม Hi-Kool R-75 HC
  • บริเวณชั้น 2 – ชั้น 4: ฟิล์ม Hi-Kool R-80 HC