บริษัท แกลดเซิม จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท แกลดเซิม จำกัด อ.ศรีราชา ชลบุรี ติดฟิล์ม VT-Cool VT GREY 05