บริษัท กลอบอลซีล จำกัด


ภาพงานติดฟิล์มที่ บริษัท กลอบอลซีล จำกัด ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง ติดฟิล์ม Hi-Kool R-80 ปรอทนอกในดำ ทดแทนฟิล์มของเดิมที่หมดอายุ